Regulamin

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

Rezerwacja, opłaty za usługę i warunki płatności:
1. Rezerwacji pokoju Klient może dokonywać on-line na stronie www.willa-tecza.pl drogą elektroniczną (e-mail: recepcja@willa-tecza.pl lub telefonicznie +48 881 332 400).
2. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu w ciągu 3 dni wpłaty zadatku w wysokości 40% kwoty należnej za cały pobyt.
3. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
4. W przypadku braku wpływu zadatku na konto bankowe w ciągu 3 dni, rezerwacja ulega anulowaniu.
5. Pozostałą część należności za pobyt (tj. 60% kwoty pobytu) można zapłacić przelewem lub na miejscu gotówka bądź kartą w dniu zameldowania.
6. Należność z tytułu opłaty klimatycznej nie jest zawarta w cenie usługi i regulowana jest na miejscu GOTÓWKĄ.
7. Na życzenie Klienta dostarczamy łóżeczko dziecięce do pokoju. Potwierdzenie musi nastąpić podczas rezerwacji.
8. Istnieje możliwość zabrania ze sobą zwierzęcia. Za pobyt zwierząt pobierana jest dodatkowa opłata (wg. cennika na stronie internetowej). Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom. Nieczystości sprząta właściciel zwierzęcia.


Postanowienia ogólne

1. Dokonując rezerwacji poprzez stronę www.willa-tecza.pl, e-mailem lub telefonicznie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy.
2. Faktury za pobyt wydajemy w dniu zameldowania.
3. Klient może zgłaszać w trakcie pobytu w pokoju wszelkie uwagi i żądania do recepcji w godzinach jej pracy lub pod numerem telefonu znajdującym się w informacji pisemnej umieszczonej wraz z Warunkami w pokoju.
4. O wszelkich usterkach powstałych w pokoju, w czasie pobytu, Klient powinien niezwłocznie poinformować Zarządcę. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
5. Przedmioty pozostawione przez Klienta po opuszczeniu pokoju mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W innym przypadku, po pięciu dniach od daty wyjazdu Klienta z Willi, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
7. Klient, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność pokoju zobowiązany jest pokryć w całości powstałą szkodę.
8. Zarządca może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy Regulamin.
9. Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice.
10. Na terenie obiektu jest monitoring zewnętrzny zainstalowany m.in. dla bezpieczeństwa Gości i ich mienia. Wszelkie szkody dotyczące aut na parkingach, powinny być zgłaszane bezzwłocznie w Recepcji, w celu zabezpieczenia zapisów monitoringu zewnętrznego, ponieważ Zarządca nie odpowiada za szkody (w tym zakresie) wyrządzone sobie nawzajem przez Gości, uprawnionych do korzystania  z parkingu.


Obowiązki/kompetencje/procedury pobytu Klienta:

1. Pokoje w Willi Tęcza wynajmowane są na doby.
2. Doba pobytu w pokoju trwa od godziny 15:00 do godziny 11.00 dnia następnego, a możliwość wcześniejszego przyjazdu do pokoju przed godziną 15.00 należy uzgodnić z Zarządcą.
3. Zatrzymanie pokoju po godzinie 11.00 będzie traktowane, jako przedłużenie pobytu.
4. Na terenie Nieruchomości wyznaczono miejsca do parkowania. Koszt parkingu to 20 PLN/doba.
5. Klient zobowiązuje się do eksploatacji pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z niego jakichkolwiek elementów wyposażenia i dekoracji.
6. W związku z drewnianą konstrukcją obiektu i jego zabytkowym charakterem, palenie w pokojach i na balkonach, jak i na terenie całego obiektu jest surowo zabronione. Klient niestosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą 1 000 PLN za odświeżenie pomieszczeń oraz dodatkowych kosztów związanych z uruchomieniem systemu przeciwpożarowego i ewentualnego przyjazdu obsługi i straży pożarnej.
7. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć pokój w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.
8. Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w pokoju ponad tę, która została określona, jako maksymalna na stronie internetowej bądź w formularzu rezerwacyjnym.
9. W przypadku naruszenia zasad określonych w punkcie 8, Zarządca jest uprawniony do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej.
10. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad, Zarządca jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z pokoju w asyście Policji.
11. Klient, jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 7.00).
12. Organizowanie imprez towarzyskich w pokoju jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, Zarządca może pobrać opłatę dodatkową w wysokości 500 PLN.
13. W przypadku zgubienia kluczy do pokoju i drzwi wejściowych, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 300 PLN za zakup i wymianę zamka.
14. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie takim, jaki zastał po odebraniu kluczy. Do obowiązków Klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
15. Wynajęty pokój należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
16. Willa Tęcza naliczy jednorazową opłatę za sprzątanie całego pokoju zgodnie z cennikiem. Opłata nie zawiera mycia naczyń. Za pozostawienie brudnych naczyń będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 30 PLN.
17. W przypadku przyjazdu z psem właściciel zwierzęcia powinien ze sobą posiadać książeczkę zdrowia bądź paszport z aktualnym wpisem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Prosimy również o zabranie ze sobą kagańca, a psy na ternie obiektu wyprowadzamy na smyczy. Nieczystości sprząta właściciel zwierzęcia.


Zmiana oraz anulowanie rezerwacji:

1. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowo proponowanym terminie przez Klienta pokój nie został już zarezerwowany. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie.
2. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy (brak przyjazdu), Willa Tęcza uprawniona jest do potrącenia wpłaconego zadatku.
3. Do 14 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności pokoi.
4. Jeśli Klient odstępuje od umowy z własnej winy, ponosi całkowity koszt rezerwacji.
5. Zmiana rezerwacji przez Willę Tęcza jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie pokoju przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Willi prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Willa Tęcza ma obowiązek zaproponować inny termin Klientowi, a gdy Klient nie wyraża na to zgody odstąpić od umowy zwracając Klientowi wpłacony zadatek (anulacja rezerwacji).
6. Willa Tęcza zastrzega sobie możliwość w wyjątkowych sytuacjach (awarii w pokoju lub innego zdarzenia losowego) udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego pokoju.


KONTAKT:
Willa Tęcza
Park Dolny 7
34-460 Szczawnica
Tel. +48 881 332 400
www.willa-tecza.pl
mail: recepcja@willa-tecza.pl

 

Wirtualny spacer